Koleksi MP3 Wayang Kulit


Saliyane kerep diajak nonton wayang, dening Bapak aku uga kerep diajak mirengke wayang. Bapak iku duwe kareman mirengke wayang sing diputer ning radio, saben bengi yen arep sare Bapak mesti golek channel radio sing nggiyarake wayang. Nganti saprene, bab iku dadi pakulinanku utamane yen aku lagi kancilen, ora isa turu. Yen lagi kancilen aku terus nyetel radio, golek gelombang radio sing nggiyarake wayang yen ora ana channel radio kang nggiyarake wayang aku banjur nyetel mp3 lan ora nganti 1 jam mesti langsung les..pules..lho kok?

Bapak uga kerep nyetel kaset wayang, nalika nyetel kaset wayang lakon kang paling daksenengi “Anoman Maneges” sing ndalang Ki Anom Suroto (mp3-ne saiki wis ana ing blog kagungane galuh). Emane, kaset iku kaset jilihan. Biyen aku isih kelingan aku nate nyuwun Bapak supaya ditumbasake kaset iku, nanging pranyata wis ora ana ing toko. Kanggo ngijoli, Bapak banjur utusan Mbakyu numbasake kaset wayang sing mirip karo lakon iku yaiku “Wahyu Trimanggala”. Mirip’e ana ngendi? Mirip amarga dalange pada, tur padadene ana paraga Anoman ing lakon iku. Amarga Anoman iku biyen wayang kang paling dak senengi.

Yen para sedulur kepengin mirengake lakon Wahyu Trimanggala, sumangga…klik wonten mriki

Ngersakake lakon liyane:

  1. Wasi Jaladara-Ki Anom Suroto

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • ARSIP

  • sigitbs

%d bloggers like this: