BUDAYA


BUDAYA JAWA

Aku iki salah sijine titah Gusti kang kalairake ana ing tanah jawa. Aku digulawentah dening Bapa-Biyungku kanthi adat jawa, senajan ta nganti titi wanci iki aku ya durung bisa basa krama marang Bapa-Biyungku, nanging kabeh piwulang becik saka wong tuwa-ku mau banget nandes ing ati nganti seprene.

Nalika aku isih sekolah ana ing SMU, Bapakku langganan majalah kang kabeh surasane nganggo basa jawa. Majalah iku aran JayaBaya. Lan nganti seprene iya isih tetep langganan. Amarga aku kerep maca tulisan-tulisan mawa basa jawa, aku dadi ora kangelan yen ngucapake aksen-aksen jawa. Akeh lho…para muda saiki kang ora bisa maca tulisan lan nulis nganggo basa jawa.

Aku isih kelingan banget, nalika aku isih sekolah ana ing SD aku kerep banget diajak dening Bapakku nonton wayang kulit. Jaman semana wayang kulit durung kerep digiyarake ing televisi kaya saiki. Dadi bisane nonton wayang ya yen ana sing nanggap, umpamane duwe gawe mantu, sunatan, utawa pengetan 17 Agustus. Saliyane iku, biyen aku uga kerep banget nonton kethoprak. Wektu iku rombongan kethoprak kang lagi moncer yaiku Paguyuban Kethoprak Wahyu Budaya. Nalika iku (watara taun 1990an), sing duwe televisi ana ing kampungku durung akeh. Saumpama ana sing duwe, ya isih ireng putih (black-white) semono uga tv kagungane Bapak uga isih BW (Black-White). Senajan tv-ne Bapak iku BW, nanging yen pas ana giyaran kethoprak para tangga teparo pada mara saperlu nonton kethoprak bareng-bareng. Omahku dadi rame banget lan anggone nonton dadi sangsaya semangat, ora ngantuk.

Yen kelingan kabeh kedadeyan iku mau, aku rumangsa begja lan bungah banget. Aku tansah ngucap syukur marang Gusti, amarga aku kalairake ing ndonya lumantar Rama lan Ibu kang banget nresnani para putrane. Lan kanggo pengeling-eling kabeh iku mau, aku nyoba ngumpulake samubarang kang ana gegayutane karo budaya jawa. Kanthi mangkene aku bisa melu nguri-nguri seni tradisi budayaku.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • ARSIP

  • sigitbs

%d bloggers like this: