WASI JALADARA


Sawise kurang luwih 2 minggu prei kanggo melu mengeti riyaya Idhul Fitri, nembe iki aku bisa posting maneh. Oiya, sakdurunge, aku ngaturake Sugeng Riyadi Idhul Fitri 1432 H, sedaya kalepatan nyuwun pangapunten.

Ing kalodangan iki, mp3 wayang kulit kang dak bagekake marang para kadhang kabeh isih yasane Ki Anom Suroto kanthi lakon Wasi Jaladara. Emane, aku nembe entuk 7 seri saka 8 seri kang ana. Proses mindah saka kaset pita ning mp3 uga rada angel, amarga makaping-kaping pitane ucul saka roda kaset kang wiwit pada mreteli. Sumangga sami dipun mirengaken…

Anom Suroto

Prabu Basudewa nembe nandhang sungkawa amarga menggalihake kahanan negarane, Mandura. Negara Mandura nembe wae uwal saka panguwasane Kangsadewa kang disirnaake dening Kakrasana lan Narayana. Nanging bareng wis bisa nyirnaake Kangsadewa, para putra Mandura mau (Kakrasana, Narayana, Dewi Lara Ireng) murca, ora kadenangan ana ngendi papan panggonane. Ing wektu kang pada, Bathara Narada mudhun saka khayangan saperlu mundhut bantuan Kakrasana kanggo nyirnaake Prabu Naga Prasanta lan adine kang awujud gajah kanthi sesilih Arya Yudhaketi kang lagi barang ngamuk ing Khayangan Suralaya. Prabu Basudewa banjur utusan Patih Saragupito lan Pragota supaya nggoleki papan dununge keng putra.

Sauntara iku, kanthi cara mbarang jantur para punakawan kasil sabiyantu Raden Permadi kang uga nggoleki murcane para putra Mandura. Putra-putra Mandura mau pranyata manggon ing pertapan Rewantaka. Ing kana Raden  Kakrasana nembe nglakoni tapa  kanthi sesilih Wasi Jaladaran jalaran kepengin palakrama karo Dewi Erawati. Dening Narayana, Kakrasana diprayogaake supaya mupuh sayembara ing negara Mandaraka. Negara kagungane Prabu Salya mau nembe nganakaake sayembara kang surasane “sapa kang bisa mbalekake Dewi Erawati kang nembe cinidra dening duratmaka, bakal bisa malakrama Sang Dewi.”

Sapa satemene kang nyidra Dewi Erawati mau? Kepriye babare lelakon iki?

Punika link kangge download…

  1. Wasi Jaladara 1A
  2. Wasi Jaladara 1B
  3. Wasi Jaladara 2A
  4. Wasi Jaladara 2B
  5. Wasi Jaladara 3A
  6. Wasi Jaladara 3B
  7. Wasi Jaladara 4A
  8. Wasi Jaladara 4B
  9. Wasi Jaladara 5A
  10. Wasi Jaladara 5B
  11. Wasi Jaladara 6A
  12. Wasi Jaladara 6B
  13. Wasi Jaladara 7A
  14. Wasi Jaladara 7B
  15. Wasi Jaladara 8A
  16. Wasi Jaladara 8B
Advertisements
Comments
2 Responses to “WASI JALADARA”
 1. praptono pambuko says:

  mas nderek donlot…..tapi file 1a,1b mboten saged dibuka…matur suwun….

  • admin says:

   Sumangga….
   seri 1a & 1b punika jejer Mas…
   dumugi sapunika taksih dereng ketemu, alias ketlisut…
   nyuwun pangapunten sakderengipun, mangke menawi sampun ketemu enggal kula upload malih.
   sugeng midhangetaken…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 • ARSIP

 • sigitbs

%d bloggers like this: